คนไทยเข้าประเทศไทยช่วงโควิด

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด  วันที่ 9 มกราคม 2566

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ประเทศไทยยกเลิกการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
โรคโควิด-19 อาทิ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และผลตรวจหาเชื้อโควิด-19
สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทั้งไทยและต่างชาติ

*************************************