ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ล่ามภาษาไทย-ฝรั่งเศส รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ล่ามภาษาไทย-ฝรั่งเศส รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข่าวและบทความสำคัญ ที่น่าสนใจอื่นๆ