ประกาศ เรื่อง โครงการกงสุลสัญจรที่เมืองตูลูซ (Toulouse)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส มีกำหนดจะจัดโครงการกงสุลสัญจรที่เมืองตูลูซ ณ โรงเเรม Plaza Hotel Toulouse Capitole ชั้น 5 (ที่อยู่ 7 place du Capitole – 31000 Toulouse) ในวันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567

ท่านที่ประสงค์เข้ารับบริการ
▶️ทำหนังสือเดินทาง
▶️งานทะเบียนราษฎร์ (แจ้งเกิด แจ้งตาย)
▶️งานนิติกรณ์ (รับรองเอกสาร ทำหนังสือมอบอำนาจ ทำใบประเพณี ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร)
กรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการเตรียมตัวเข้ารับบริการ ตลอดจนลงทะเบียนตามข้อมูลที่ปรากฏในหน้า “กงสุลสัญจร” ของเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ http://www.thaiembassy.fr/register-roaming-consulates/

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่นัดหมายได้สำเร็จและวัน/เวลาเข้ารับบริการทางเว็บไซต์ข้างต้นและเฟซบุ๊กภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567
**โดยจะไม่มีการโทรศัพท์หรือส่งข้อความยืนยันนัดหมายไปยังผู้ขอรับบริการแต่ละท่าน**

สถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรวันและเวลาเข้ารับบริการให้และจะปิดลงทะเบียนก่อนกำหนดเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ consular.par@mfa.go.th และหากท่านได้ลงทะเบียนแล้วแต่ทราบภายหลังว่าไม่สามารถเข้ารับบริการได้ กรุณาแจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบด้วย

Actualités / Articles intéressants ที่น่าสนใจอื่นๆ