ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินนอกเวลาราชการ โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หมายเลข +33 6 46 71 96 94 และ +33 6 03 59 97 05

ข่าวและบทความสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ

โครงการกงสุลสัญจรที่เมืองเบรสท์ (Brest) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านต่อ
โครงการกงสุลสัญจรที่เมืองน้องตส์ (Nantes)
อ่านต่อ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติฯ
อ่านต่อ
กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรปีใหม่ 2563 “แมวไม่อยู่ หนูระเริง”
อ่านต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มีมติให้ขึ้นทะเบียน “นวดไทย”
อ่านต่อ