จำหน่ายสิ่งของครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้ประโยชน์

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลสิ่งของครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้ประโยชน์ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เลขที่ 8 rue Greuze, 75116 Paris ในวันเสาร์ที่ 3 ก.พ. 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ ที่น่าสนใจอื่นๆ