งานวันกองทัพไทย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย ประจำปี 2561 ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส โดยมีผู้ร่วมงานจำนวนประมาณ 150 คน ประกอบด้วยคณะทูตานุทูตและผู้แทน ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารของประเทศต่าง ๆ ประจำฝรั่งเศส ตัวแทนจากสมาคมไทยในฝรั่งเศส และ Friends of Thailand

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและฝรั่งเศสที่มีมายาวนาน ว่า เป็นพันธมิตรที่พร้อมให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้ร่วมต่อสู้ในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ทั้งนี้ กองทัพไทย ได้ส่งทหารจำนวน 1,284 นาย ร่วมในพิธีสวนสนาม ณ L’Arc de Triomphe เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ค.ศ. 1919 เพื่อฉลองชัยชนะหลังสงครามโลก ครั้งที่ 1 ด้วย

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมดื่มฉลองแด่ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส และความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศที่จะมีขึ้นในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ ที่น่าสนใจอื่นๆ