ชาวฝรั่งเศสที่เดินทางไปประเทศไทยเพื่อท่องเที่ยวเป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน ยังคงได้รับการยกเว้นวีซ่า

ตามที่มีข่าวลือตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ว่า รัฐบาลไทยยกเลิกสิทธิ์สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางฝรั่งเศส ให้สามารถพำนักในประเทศไทยได้ไม่เกิน 30 วันโดยไม่ต้องมีวีซ่า นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากระเบียบของไทยยังกำหนดให้ผู้ถือหนังสือเดินทางฝรั่งเศสที่เดินทางไปประเทศไทยด้วยวัตถุประสงค์ท่องเที่ยวเป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน ยังคงได้รับการยกเว้นวีซ่า

สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะติดต่อขอรับวีซ่าเข้าประเทศไทย โปรดยึดถือข้อมูลเรื่องวีซ่าจากเว็บทางการ www.thaiembassy.fr และหน้าเฟซบุค Royal Thai Embassy – Paris เท่านั้น

ข่าวกงสุล ที่น่าสนใจอื่นๆ