สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่ Cercle de l’Union Interalliée โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนประมาณ 250 คน ประกอบด้วย คณะทูตานุทูต นักธุรกิจ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคม องค์กรต่าง ๆ ที่เป็นเครือข่ายประสานงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทย ประจำกรุงปารีส

เวลา 18.00 น. อุปทูตฯ ประธานในพิธี ได้นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนคนไทยส่วนหนึ่งที่ร่วมงานฯ ทำพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จากนั้นเวลา 19.15 น. อุปทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน โดยได้กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยตลอดรัชสมัย และทรงได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา นอกจากนี้ สหประชาชาติยังได้ประกาศให้วันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปี เป็นวันดินโลก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกด้วย ทั้งนี้ แม้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จะเสด็จสู่สวรรคาลัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงสืบสานพระราชปณิธาน โดยทรงให้ความสำคัญต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศ และทรงสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยยึดมั่นในความดีและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานไว้

นอกจากนี้ อุปทูตฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ฝรั่งเศสในปีที่ผ่านมา ว่า เป็นปีที่มีความสำคัญ เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงหลายครั้ง และความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจมีความก้าวหน้าและแน่นแฟ้นยิ้งขึ้น ทั้งนี้ ความสำเร็จในด้านการเมืองและเศรษฐกิจเป็นผลมาจากความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีในระดับประชาชนด้วย

สำหรับการจัดงานวันชาติในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้มีการฉายคลิปวีดีโประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและอาหารไทย มีการแสดงดนตรีไทยและการขับร้องเพลงไทยโดยนักเรียนจากโรงเรียนรวมใจไทย ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาและนาฏศิลป์ไทย จัดตั้งโดยชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศส ตลอดจนได้จัดให้มีซุ้มอาหารและของหวานไทยชนิดต่าง ๆ ด้วย

 

Uncategorized @th ที่น่าสนใจอื่นๆ