งานวันกองทัพไทย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันกองทัพไทย ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 7 ตึกยูเนสโก กรุงปารีส ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ณ กรุงปารีส ในปีนี้ มีแขกผู้มีเกียรติกว่า 200 คนเข้าร่วมงาน ได้แก่ คณะผู้ช่วยทูตทหารและคณะทูตานุทูตต่างประเทศในฝรั่งเศส หน่วยงานทีมประเทศไทย ตัวแทนชุมชนไทย รวมทั้งนักเรียนทหารของไทยในฝรั่งเศส โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำถึงการส่งเสริมความร่วมมืออย่างรอบด้าน รวมถึงการขยายความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างไทยและฝรั่งเศสให้ยิ่งแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ