พิธีทำบุญประจำปีของวัดพุทธนานาชาติ เมือง Villejuif

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทำบุญประจำปีของวัดพุทธนานาชาติ เมือง Villejuif โดยภริยาเอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงาน และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำอาหารไปสมทบแก่โรงทานด้วย

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอให้คนไทยมีความสามัคคี ความภูมิใจในความเป็นไทยและช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฝรั่งเศส พร้อมทั้งขอบคุณคนไทยจำนวนมากที่ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครั้งล่าสุด รวมทั้งกล่าวถึงกิจกรรมสำคัญที่จะมีขึ้นเร็ว ๆ นี้ ได้แก่ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4 และ 6 พฤษภาคม 2562 (ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป) การแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงที่ฝรั่งเศสของทีมชาติไทย (เดือนมิถุนายน) และกิจกรรมกงสุลสัญจรเพื่อดูแลคนไทยในต่างจังหวัดให้ทั่วถึง (ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดต่อไปเช่นกัน)

ข่าวกงสุล ที่น่าสนใจอื่นๆ