พิธีทางศาสนาและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยและครอบครัว แสดงความจงรักภักดีด้วยการเข้าร่วมพิธี 2 รายการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 

1. พิธีทางศาสนา ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่วัดพุทธนานาชาติ เมือง Villejuif (เลขที่ 45 Rue de Moulin de Saquet, 94800 Villejuif) โดยมีรายละเอียด ดังนี

กำหนดการ
10.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
11.00 น. ตักบาตรพระสงฆ์และถวายภัตตาหารเพล
12.30 น. รับพร

การแต่งกาย (ชายและหญิง) ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ โทนสีเหลืองหรือสีขาว

 

2. พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (เลขที่ 18 rue Albéric Magnard, 75116 Paris) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการ
10.30 น. ผู้เข้าร่วมพิธีเดินทางถึงทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ
11.30 น. เริ่มพิธีการ 
และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเมื่อเสร็จสิ้นพิธีการ

การแต่งกาย (ชายและหญิง) ชุดสากล ชุดสุภาพ หรือชุดผ้าไทย โทนสีเหลือง

การลงทะเบียน (เฉพาะผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล) ขอความร่วมมือทุกท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมพิธีฯ โปรดลงทะเบียนที่ https://forms.gle/VhCJ1a9HdhHR7FkD8 ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เพื่อการจัดเตรียมสถานที่ได้อย่างเหมาะสม โดยจะไม่มีข้อความตอบยืนยันการลงทะเบียนดังกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ ที่น่าสนใจอื่นๆ