สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และภริยา นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงปารีส พร้อมด้วยตัวแทนชุมชนไทยในกรุงปารีส จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทำความสะอาดและฟื้นฟูทัศนียภาพวัดไทยพุทธนานาชาติ และช่วยกันจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีทำบุญทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ด้วย

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ