สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานทีมประเทศไทย ณ กรุงปารีสและคู่สมรส เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานทีมประเทศไทย ณ กรุงปารีสและคู่สมรส เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการสถาปนาและเฉลิมพระนาม

ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย ณ กรุงปารีส ได้ถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม พระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกำลังและความสามารถโดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเป็นหลักด้วยความรักใคร่และสามัคคีกัน

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ