การประชุม Political Consultation ระหว่างไทย – ฝรั่งเศส ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายดำรง ใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส นาย ศรัณย์ เจริญสุวรรณ และข้าราชการกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้เข้าร่วมการประชุม Political Consultation ระหว่างไทย – ฝรั่งเศส ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศ เพื่อประสานทิศทางการดำเนินความสัมพันธ์ในทุกมิติ โดยฝ่ายฝรั่งเศส นาย André PARANT รองปลัดกระทรวงยุโรปและการต่างประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยข้าราชการกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงยุโรปและการต่างประเทศ และข้าราชการส่วนราชการอื่น ๆ ของฝรั่งเศส ได้แก่ กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง กระทรวงกลาโหม และสำนักงานฝรั่งเศสเพื่อการพัฒนา (Agence Française de Développement – AFD)
การประชุมเป็นไปในบรรยากาศฉันท์มิตร โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความสัมพันธ์ทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาค รวมทั้งความร่วมมือในประเด็นที่เป็นความท้าทายต่าง ๆ ระดับโลก อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งฝ่ายฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยในปีนี้เป็นอย่างมาก และฝ่ายไทยได้นำเสนอเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดอินโดแปซิฟิกของกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Outlook on Indo-Pacific) ซึ่งที่ประชุมสุดสอดอาเซียนได้ให้การรับรองเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ที่กรุงเทพ และฝ่ายไทยยังได้นำเสนอสาระสำคัญของเอกสารดังกล่าวต่อนักวิชาการฝรั่งเศส หลังการประชุม Political consultation อีกด้วย

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ