เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นประธานเปิดการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและสวิสเซอร์แลนด์ ประจำปี 2562

วันนี้ (15 มิ.ย. 2562) นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้เป็นประธานเปิดการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและสวิสเซอร์แลนด์ ประจำปี 2562 ณ เมืองลิยง ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งจัดโดยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในฝรั่งเศส (ส.น.ร.) โดยมีนางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ นายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม รองผู้แทนถาวรประจำยูเนสโก และนางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ร่วมในคณะผู้บรรยายในช่วงแรกของการประชุม และมีนักเรียนไทยเข้าร่วมประมาณ 30 คน

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้โอวาทแก่นักเรียน โดยขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และนำเอาวิชาความรู้ที่เป็นประโยชน์กลับไปพัฒนาประเทศชาติ และตระหนักถึงอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของการเป็นนักเรียนไทยในต่างประเทศ คือการเป็นทูตเยาวชนของไทย เป็นภาพสะท้อนของประเทศไทย จึงขอให้นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทยและร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในต่างแดน

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เล่าถึงประสบการณ์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างคณะผู้บรรยายและนักเรียน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การปรับตัวเมื่อมาอาศัยอยู่ในต่างแดน การเปิดกว้างทางความคิดและการรับฟังความเห็นในสังคมฝรั่งเศสและสวิส การส่งเสริมการแสดงออกทางความคิดของระบบการศึกษาของต่างประเทศ ความแตกต่างของระบบการศึกษาในภาพรวม และสภาวะสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นต้น

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ