เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการเข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าการบินนานาประเทศ (Paris Air Show)

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้ต้อนรับนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และคณะผู้บริหารระดับสูงบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้เดินทางมายังกรุงปารีสเพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าการบินนานาประเทศ (Paris Air Show หรือ Salon du Bourget) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-23 มิถุนายน 2562

 

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ