โครงการกงสุลสัญจรที่เมืองรูเบซ์ (Roubaix)

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสได้จัดโครงการกงสุลสัญจรที่โรงแรม Mercure Lille Roubaix Grand Hotel เมืองรูเบซ์ เพื่อให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว นิติกรณ์/รับรองเอกสาร และให้คำปรึกษาทั่วไป โดยมีชาวไทยและครอบครัวจากเมืองรูเบซ์และเมืองอื่น ๆ ทางภาคเหนือของฝรั่งเศส และจากประเทศเบลเยียม มารับบริการมากกว่า 100 รายการ

ในโอกาสนี้ คณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คุณทองใบ มาศวรรณา ประธานสมาคมฟรองโก-ไทย พร้อมด้วยตัวแทนชุมชนไทยในเมืองรูเบซ์ และนักศึกษาไทย เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชุมชนไทยในพื้นที่ และแนวทางการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะสามารถสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ รวมทั้งคนไทยในพื้นที่

นอกจากนี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ อัครราชทูต ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้านมัสการพระครูสมุห์คำปุน ฐิตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดญาณวัฒนาราม และพระครูชัชวาล ปัญญาธโร เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา และถวายปัจจัยและสังฆทานแก่วัดทั้ง 2 แห่ง

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณชาวไทยที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น รวมทั้งเตรียมความพร้อมเอกสารต่าง ๆ มาตามคำแนะนำ ซึ่งช่วยให้การบริการเป็นไปอย่างเรียบร้อย

ทั้งนี้ กงสุลสัญจรครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ท่านที่สนใจรับบริการโปรดลงทะเบียนที่ https://forms.gle/QbcRAhu1fGZa5vyg9 และศึกษารายการเอกสารที่ต้องเตรียม

ข่าวกงสุล ที่น่าสนใจอื่นๆ