โครงการกงสุลสัญจรที่เมืองน้องตส์ (Nantes)

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดโครงการกงสุลสัญจรที่เมืองน้องตส์ (Nantes) ซึ่งเป็นโครงการกงสุลสัญจรครั้งแรกทางภาคตะวันตกของฝรั่งเศส โดยได้ให้บริการขอทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว นิติกรณ์ และคำปรึกษาทั่วไปด้านกงสุล โดยมีชาวไทยและครอบครัวในเมือง Nantes รวมทั้งเมืองอื่น ๆ ในแคว้น Pays de la Loire และ Bretagne มารับบริการจำนวนมาก

ในโอกาสดังกล่าว นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ อัครราชทูต ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ตัวแทนคนไทยในเมือง Nantes และได้พูดคุยสอบถามเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชุมชนไทยในพื้นที่

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ คาดว่าจะจัดกงสุลสัญจรอีกอย่างน้อย 3 ครั้งในปีนี้ โดยจะสลับเวียนตามภูมิภาคต่าง ๆ และจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์นี้และทาง Facebook “ThaiEmbassyParis” จึงขอให้ท่านที่สนใจรับบริการโปรดติดตามข่าวสารต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ ที่น่าสนใจอื่นๆ