สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ในฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอสรุปสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ในฝรั่งเศส ดังนี้

1.ช่วงวันที่ 3 – 5 มี.ค. 2563 ฝรั่งเศสมียอดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส covid-19 สะสม เพิ่มจาก 212 ราย เป็น 377 ราย และเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 6 ราย (สถานะเวลา 13.00 น. วันที่ 5 มี.ค.) และในช่วงเช้าของวันที่ 5 มี.ค. 2563 สื่อมวลชนฝรั่งเศสได้รายงานข่าวว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อที่แคว้น Corse จำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากเมือง Mulhouse เป็นผลให้มีผู้ป่วยติดเชื้อในทุกแคว้นของ Metropolitan แล้ว ทั้งนี้ รัฐบาลฝรั่งเศสยังคงระดับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไว้ที่ระดับ 2 โดยเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2563 อธ. กรมสาธารณสุข และโฆษกรัฐบาล ได้ให้สัมภาษณ์พ้องกันว่า ฝรั่งเศสคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในระดับที่ 3 ได้ โดยรัฐบาลได้เร่งดำเนินการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวไว้แล้ว

2.ร้อยละ 52 ของชาวฝรั่งเศสไม่รู้สึกกังวลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ถึงแม้ว่าจะพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มจำนวนมากรายวัน โดยร้อยละ 65 รู้สึกว่าตนได้รับข้อมูลเป็นอย่างดีจากรัฐบาลและร้อยละ 75 ไม่กังวลว่าจะมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในวันที่ 15 มี.ค. และ 22 มี.ค. 2563 กอปรกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ใน ฝรั่งเศสกำลังลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เป็นผลให้สถานพยาบาลมีความพร้อมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส covid-19 ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหากฝรั่งเศสต้องเข้าสู่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในระดับที่ 3

3.รัฐบาลฝรั่งเศสได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อเตรียมรับมือต่อผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อาทิ

– กำลังพิจารณากำหนดราคาขายของเจลล้างมือโดยอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทผู้ผลิตในฝรั่งเศสและจะให้มี จนท. ตรวจสอบราคาขายในท้องตลาด
– รมว. ก. แรงงานประกาศว่า รัฐบาลจะชดเชยเงินค่าจ้างจำนวนหนึ่งให้แก่บริษัทที่ลูกจ้างไม่สามารถไปทำงานได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสหรือติดเชื้อไวรัส แต่บริษัทยังคงต้องจ่ายเงินเดือนอยู่
– รมว. ศก. การคลังฝรั่งเศสประกาศว่า รัฐบาลกำลังวางแผนกระตุ้น ศก.เมื่อพ้นจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสแล้ว เพื่อให้บริษัทสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและแข็งแกร่ง โดยพร้อมที่จะมีมาตรการช่วยเหลือด้านภาษีและการยกเลิกค่าปรับของบริษัทในบางกรณี แต่จะไม่ใช้มาตรการลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งปัจจุบันอยู่ในอัตราที่ต่ำอยู่แล้ว นอกจากนี้ จะต้องได้รับความช่วยเหลือในด้านมาตรการต่าง ๆ จากธนาคารกลางยุโรปด้วย โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือแก่ SMEs

4. สื่อมวลชนฝรั่งเศสได้รายงานเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2563 ว่า อิสราเอลประกาศห้ามมิให้ผู้ที่เดินทางจากฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน สวิตเซอร์แลนด์และออสเตรีย (เพิ่มเติมจากอิตาลี) เข้าประเทศ เว้นแต่จะมีที่พักถาวรในอิสาราเอลเพื่อที่สามารถ quarantine ตนเองที่ที่พักเป็นเวลา 14 วันได้

5. องค์การระหว่างประเทศ International Energy Agency – IEA ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงปารีส แจ้งยกเลิกการประชุมทุกการประชุมจนถึงวันที่ 20 มี.ค. 2563 และอาจพิจารณายกเลิกการประชุมอื่นๆ หลังจากนั้นหรือจัดการประชุมในรูปแบบ Teleconference แทน

6.ติดตามข้อมูลล่าสุดจากทางการฝรั่งเศสได้ที่เว็บไซต์รัฐบาล https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus และกระทรวงสาธารณสุข https://www.santepubliquefrance.fr/

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ