สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ในฝรั่งเศส ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ในฝรั่งเศส ดังนี้

1.วันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค.2563 (สถานะเวลา 15.00 น.) ฝรั่งเศสมียอดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส covid-19 สะสม จำนวน 5,423 ราย (เพิ่มขึ้น 923 ราย) และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 127 ราย (เพิ่มขึ้น 36 ราย )

2. ตามที่เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2563 นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสได้แถลงมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกัน/ชะลอการแพร่ระบาดของไวรัส นั้น วันนี้ ได้มีประกาศ ก.สาธารณสุขลงในราชกิจจานุเบกษาฝรั่งเศส (Journal Officiel) ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

2.1 ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ ปิดทำการถึงวันที่ 15 เม.ย. 2563
– สถานที่จัดการประขุม สัมมนา และการแสดง หรือสถานที่จัดงานแบบอเนกประสงค์
– ศูนย์การค้า
– ร้านอาหารและร้านขายเครื่องดื่ม (อาทิ ร้านขายไวน์ บาร์ ผับ)
– สถานที่เต้นรำและการละเล่น
– ห้องสมุดและศูนย์จัดเก็บเอกสาร
– ห้องแสดงสินค้าและงานแฟร์
– สถานกีฬาแบบ indoor
– พิพิธภัณฑ์
ทั้งนี้ ร้านอาหารและบาร์ รวมทั้งร้านอาหารในโรงแรมยังคงสามารถให้บริการขายแบบ take away หรือ home delivery ได้

2.2 ให้ร้านขายยารับใบสั่งยาจากแพทย์ที่หมดอายุแล้วได้สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังและมีความจำเป็นต้องมียารักษาต่อเนื่อง โดยให้มียารักษาเพียงพอถึงวันที่ 31 พ.ค.2563

2.3ให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถขอรับหน้ากากอนามัยได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ แพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง ทันตแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นางพยาบาลผดุงครรภ์ และเภสัชกร

2.4 ห้ามชุมนุมเกิน 100 คน ทั้งในสถานที่ปิดและบริเวณภายนอก และห้ามเรือที่มีผู้โดยสารเกิน 100 คนเทียบท่าที่เกาะ Corse และในดินแดน/เขตแดนโพ้นทะเล

2.5 ปิดสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 – 29 มี.ค.2563 โดยจะมีบริการรองรับบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ของผู้ที่มีความจำเป็นปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับวิกฤตด้านสาธารณสุข

3.รมว.เศรษฐกิจและการคลังฝรั่งเศสได้แถลงเมื่อบ่ายวันนี้ว่า ขอให้มั่นใจว่าจะมีอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารอย่างไม่ขาดแคลนในฝรั่งเศสและขอให้ไม่กักตุนอาหาร โดยมีมาตรการ ดังนี้
– ให้แต่ละ supermarket/hypermarket บริหารจัดการได้เองว่าแผนกใดจะเปิดให้บริการหรือไม่
– ผ่อนผันกฎระเบียบการว่าจ้างงานเกี่ยวกับการทำงานในช่วงกลางคืนและการทำงานล่วงเวลาเพื่อให้สามารถจัดวางสินค้าในช่วงกลางคืนได้ทัน
– ให้กลุ่ม supermarket/hypermarket กำหนดแนวปฏิบัติในร้านค้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเขื้อไวรัส อาทิ การจัดวางเจลล้างมือและการจัดลำดับคิวเข้ารับบริการของลูกค้าในกรณีที่จำเป็น
– ให้ร้านขายสัตว์เลี้ยงและร้านขายอาหารสัตว์ รวมถึงร้าน parapharmacie ยังคงเปิดให้บริการได้
ทั้งนี้ จะมีการประชุมประเมินสถานการณ์วันละ 2 ครั้ง เพื่อการบริหารจัดการให้มีการจำหน่ายสินค้าอาหารได้อย่างไม่ขาดแคลน และจะได้หาทางเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปิดร้านค้าในโอกาสแรก พร้อมทั้งย้ำว่า หากชาวฝรั่งเศสไม่ตื่นตระหนกกักตุนอาหาร ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีมาตรการกำหนดโควต้าการซื้อสินค้า

4. รมช.คมนาคมแถลงเกี่ยวกับ​การให้บริการระบบขนส่งมวลชน ว่า

– สำหรับ RATP พรุ่งนี้ RER สาย A และ B มีรถวิ่งปกติ ส่วนรถไฟใต้ดินให้บริการประมาณร้อยละ 80 และสำหรับรถเมล์และรถ tramway ให้บริการตามปกติ

– สำหรับ SNCF จะมีรถไฟให้บริการ 7 ใน 10 ขบวน (TGV, TER, Transilien) และในช่วงสัปดาห์ จะมีการลดการให้บริการสำหรับรถไฟ long distance กล่าวคือ TGV และ Intercités เป็น 1 ใน 2 ขบวน และตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไป จะมีรถไฟ TER ให้บริการ 2 ใน 3 ขบวน

5. มาตรการอื่น ๆ

– ตั้งแต่เช้าวันจันทร์ที่ 16 มี.ค. ฝรั่งเศสจะมีการตรวจสอบที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นด้านชายแดนติดกับเยอรมนี โดยจะจำกัดให้มีเพียงการข้ามแดนที่จำเป็นเท่านั้น อาทิ บุคคลที่ต้องข้ามชายแดนไปทำงาน และการขนส่งสินค้า แต่มิได้ปิดชายแดนกับเยอรมนี

– ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปแจ้งว่า อียูจะจำกัดการส่งออกหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ) โดยการส่งออกสินค้าเหล่านี้ออกนอกอียูจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศสมาชิก

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ