สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในโมนาโกและแอลจีเรีย ณ วันที่ 11 เมษายน 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสขอรายงานสรุปสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในโมนาโกและแอลจีเรีย ณ วันที่ 11 เม.ย. 63 ดังนี้

1. โมนาโก

1.1 สถิติ ณ วันที่ 10 เม.ย. 63 ยอดรวมผู้ติดเชื้อสะสม 90 ราย รักษาหายแล้ว 5 ราย กำลังรักษาตัวใน รพ. 9 ราย โดย 4 รายมีอาการหนัก

1.2 รัฐบาลโมนาโกประกาศขยายการบังคับใช้มาตรการห้ามออกจากที่พักจนถึงวันที่ 3 พ.ค. 63 โดยให้สามารถออกจากที่พักได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
– ไปทำงานหากไม่สามารถทำงานจากที่บ้านได้หรือมีงานที่ไม่สามารถเลื่อนออกไปได้
– ไปซื้อสินค้าที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ หรือจ่ายตลาดซื้ออาหารและสินค้าจำเป็นที่ร้านค้าซึ่งได้รับอนุญาตให้เปิดรับลูกค้าได้
– ด้วยเหตุผลทางสุขภาพ กล่าวคือ การปรึกษาแพทย์หรือการรับการรักษาที่ไม่สามารถกระทำผ่านการปรึกษาหรือรักษาทางไกลได้ หรือการรักษาโรคเรื้อรัง
– ด้วยเหตุผลทางครอบครัวที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งหรือเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อบุคคลที่ต้องการความข่วยเหลือ อาทิ คนใกล้ชิดที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ หรือผู้ปกครองที่หย่าขาดจากกันหรือแยกกันอยู่แต่ต้องเดินทางรับ-ส่งบุตรระหว่างที่พักของแต่ละฝ่าย
– การเดินทางในพื้นที่ใกล้เคียงที่พักอาศัยเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อออกกำลังกายโดยลำพัง (แต่ไม่อนุญาตให้เล่นกีฬาเป็นกลุ่ม) เดินเล่นพักผ่อนกับผู้พักอาศัยที่ที่พักเดียวกัน หรือเพื่อพาสัตว์เลี้ยงออกมาทำธุระ
– กรณีมีหมายเรียกจากศาลหรือหน่วยราชการ
– กรณีปฏิบัติประโยชน์ต่อสังคม ตามที่มีหน่วยราชการร้องขอ โดยไม่อนุญาตให้เดินทางออกจากที่พักเพื่อไปเยี่ยมญาติหรือเพื่อนฝูง และห้ามเดินทางไป ตจว. หรือล่องเรือ
นอกจากนี้ ต้องรักษาระยะห่าง 1.5 เมตรระหว่างกันตลอดเวลา หากฝ่าฝืนมาตรการห้ามออกจากที่พักมีโทษปรับสูงสุด 200 ยูโร และทางการโมนาโกจะเข้มงวดกับการตรวจสอบการเคารพมาตรการฯ ในช่วงสุดสัปดาห์นี้เป็นพิเศษ โดยจะใช้ drone สอดส่องทั่วประเทศ และจะตรวจความจำเป็นของการเดินทางข้ามชายแดน โมนาโก-ฝรั่งเศส ร่วมกับทางการฝรั่งเศส เพื่อให้มีผู้เดินทางเข้าออกประเทศให้น้อยที่สุด

1.3 รัฐบาลโมนาโกได้กำหนดให้ บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ประสงค์ทำงานก่อสร้างต้องมีคำร้องขออนุญาตพร้อมแจกแจงรายละเอียดแนวปฏิบัติทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 และรายชื่อของพนักงานทั้งหมดที่จะต้องปฏิบัติงาน โดยนอกจากแนวปฏิบัติทางสาธารณสุขทั่วไปแล้ว จะต้องมีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน ห้ามทานอาหารนอกสถานที่ทำงานและห้ามนั่งทานอาหารตรงข้ามกัน และห้ามจ้างงานพนักงานชั่วคราว

2. แอลจีเรีย

2.1 สถิติ ณ วันที่ 10 เม.ย. 63 ยอดรวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,761 ราย เสียชีวิต 256 ราย

2.2 เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 63 รมว. พลังงานแอลจีเรีย แจ้งว่าแอลจีเรียจะลดการผลิตน้ำมันลง 2 แสนบาร์เรลต่อวันในเดือน พ.ค. และ มิ.ย. 63 และ 145,000 บาร์เรลต่อวันในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ตามที่ได้มีการตกลงในกรอบของ OPEC และ OPEC+ เพื่อพยุงราคาน้ำมันโลก (แต่ต่อมากลุ่ม OPEC+ ไม่สามารถโน้มน้าวให้ รมต. พลังงานของกลุ่มประเทศ G20 ลดการผลิตน้ำมันเพิ่มเติมได้)

2.3 ผอ. ศูนย์บริการสาธารณสุขทหารแอลจีเรียแจ้งว่า รัฐบาลได้เริ่มเตรียมความพร้อมการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส covid-19 ใน รพ. ทหารแล้ว ดังนี้
– เลื่อนการผ่าตัดทั้งหมดที่ไม่จำเป็น
– ย้ายผู้ป่วยที่สามารถทำการรักษาต่อที่บ้านได้ออกจาก รพ.
– ยกเลิกการลาของบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด
– จัดตั้งแผนกรักษาอาการติดเชื้อไวรัส covid-19 โดยเฉพาะ ที่ รพ. ทหาร Aïn Naâdja โดยมีเตียงพยุงชีพสำหรับผู้ป่วยอาการหนัก 22 เตียง

2.4 สายการบิน Air Algérie ประกาศเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 63 ว่า ผู้โดยสารสามารถใช้บัตรโดยสารเครื่องบินที่ได้สำรองไว้แล้วก่อนหน้านี้แต่ไม่สามารถเดินทางได้ สำหรับเที่ยวบินใหม่เมื่อเปิดทำการโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มเติม หากเป็นการโดยสารในชั้นเดียวกับที่เคยได้ทำการสำรองไว้ จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 หรือสามารถขอรับคืนเงินในรูปแบบของ voucher สำหรับเดินทางไปจุดหมายอื่นได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 ซึ่งหากไม่ได้ใช้ voucher ก็สามารถขอคืนเงินได้หลังวันที่ 31 มี.ค. 64 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ยังไม่มีความจำเป็นต้องติดต่อจุดขายบัตรโดยสารในทันที

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ