สุขสันต์วันสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2563

เนื่องในวันสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2563 ผมพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และหน่วยงานทีมประเทศไทย ณ กรุงปารีส ขอส่งกำลังใจและความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนไทยทุกท่านที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชรัฐโมนาโก และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ขอให้ท่านมีสุขภาพใจที่เข้มแข็ง มีสุขภาพกายที่แข็งแรง และปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง

ในโอกาสนี้ ผมขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ