ประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าประเทศไทย จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

1. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 (ฉบับที่ 5) ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางถึงไทยจะต้องเข้ากักกันเฝ้าระวังโรค (quarantine) ในทุกกรณีในสถานที่ที่รัฐจัดให้เป็นเวลา 14 วัน รวมทั้งยอมรับที่จะพักห้องพักคู่ระหว่างการกักกันตัวด้วย โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.caat.or.th/th/archives/50431

2. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสตระหนักดีว่าอาจมีคนไทยในฝรั่งเศส โมนาโก และแอลจีเรีย จำนวนหนึ่งที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงนี้แต่ไม่สามารถโดยสารเที่ยวบินปกติได้เนื่องจากประกาศดังกล่าว ในการนี้ จึงขอให้ท่านที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยอย่างเร่งด่วนโปรดลงชื่อกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ https://tinyurl.com/yawr6ya7 (ท่านที่เคยลงชื่อทางนี้หรือแจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล์แล้ว ไม่ต้องลงชื่อซ้ำ) เพื่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้ติดต่อกับท่านเมื่อมีเที่ยวบินพิเศษไปยังประเทศไทย และเพื่อการขออนุมัติจากส่วนราชการไทยที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ที่ต้องการบริหารจัดการผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศทั่วโลก จำนวน 300 คน/วัน ตามศักยภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

 

3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ thaiconsular.paris@hotmail.com

 

 

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ