*สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓*

*สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓*

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และภริยา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ประจำกรุงปารีส พร้อมคู่สมรส และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมพิธี

ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ประธานในพิธี ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ นำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขและขวัญกำลังใจอันสูงสุดแก่ปวงพสกนิกรในใต้พระบรมโพธิสมภาร โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีฯ กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินด้วย

หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ภายในบริเวณสถานที่จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และในพื้นที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เยี่ยมชมอีกด้วย

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ