สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓*

*สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓*

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และภริยา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ประจำกรุงปารีส พร้อมคู่สมรส และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมพิธี

ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ประธานในพิธี ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยจะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ล้วนส่งผลให้เกิดความช่วยเหลือและการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น อีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรของชาติที่อำนวยประโยชน์แก่ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทย เพื่อให้ช่วยกันดูแลรักษาให้วัฒนาถาวรสืบไป พระปรีชาสามารถและพระราชวิริยอุตสาหะในการทรงงานเพื่อปวงประชานับเป็นอเนกประการ นำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นของพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน

จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วย

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ