การประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงปารีส ที่เมือง Bordeaux

ด้วยเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 63 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงปารีส ได้เดินทางเยือนเมือง Bordeaux โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. เมื่อเวลา 15.00 – 16.00 น. เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานบีโอไอ และผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำกรุงปารีส ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Pierre Hurmic นายกเทศมนตรีเมือง Bordeaux ซึ่งเพิ่งได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีเมือง Bordeaux เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 63 และได้หารือเกี่ยวกับลู่ทางความร่วมมือในช่วงหลังวิกฤติ covid-19 ระหว่างประเทศไทยกับเมือง Bordeaux ทั้งในด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว โดยได้เน้นย้ำถึงการคำนึงถึงมิติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการดำเนินนโยบายในด้านต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและ green tourism ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั้งประเทศไทยและเมือง Bordeaux ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงการหาความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว โดยการส่งเสริมการทำงานจากที่พัก การลดเวลาทำงาน การกระจายการบริการของรัฐให้ทั่วถึงในแต่ละย่านของเมือง เพื่อลดการเดินทางของประชาชนเพียงเท่าที่จำเป็น พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ การพัฒนาถนนคนเดินและการใช้รถจักรยาน
2. ขณะเดียวกัน นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ อัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้นำคณะข้าราชการทีมประเทศไทยประจำกรุงปารีสเดินทางไปนมัสการเจ้าอาวาสและทำบุญถวายสังฆทานที่วัดพระธรรมกาย Bordeaux ซึ่งเป็นวัดไทยแห่งเดียวในเมือง Bordeaux เพื่อพบปะกับชุมชนไทย
3. เมื่อเวลา 16.30 – 17.30 น. เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมกิจการบริษัท Eurasie เมือง Bordeaux ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าและค้าปลีกสินค้าอาหารเอเชีย รวมทั้งสินค้าจากประเทศไทย อาทิ ข้าวสาร ผักและผลไม้สด บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซอสปรุงรสและผลไม้อบแห้ง หลากหลายประเภท รวมทั้งอาหารเอเชียปรุงสำเร็จอีกหลากเมนู ทั้งนี้ เมื่อปี 2562 บริษัทฯ มีผลประกอบการรวมทั้งหมดถึง 11.22 ล้านยูโร
4. เมื่อเวลา 18.00 – 19.00 น. เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยประจำกรุงปารีส โดยได้หารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในฝรั่งเศส สถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจในฝรั่งเศส และความมือทวิภาคีไทย-ฝรั่งเศส รวมทั้งการบริหารจัดการคนไทยเดินทางกลับประเทศไทย และคนต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยในเดือนกันยายน 63

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ