สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อนิจกรรมของเอกอัครราชทูต Jacques Lapouge อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อนิจกรรมของเอกอัครราชทูต Jacques Lapouge อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 7 กันยายน 2563 ที่กรุงปารีส

เอกอัครราชทูต Jacques Lapouge ได้ปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยตั้งแต่เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561จนถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยได้มีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ฝรั่งเศสในทุกมิติ ทั้งในด้านการค้า การลงทุน วัฒนธรรม และได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการครบรอบ 333 ปี ของการเจริญสัมพันธไมตรี ไทย-ฝรั่งเศสเมื่อปี 2562

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ