สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสดังกล่าว ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต พร้อมภริยา เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ประจำกรุงปารีส ข้าราชการและคู่สมรส เข้าร่วม

เอกอัครราชทูตฯ ได้นำหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการและคู่สมรส ร่วมพิธีวางพวงมาลา จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๘๙ ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระวิริยอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ นำความผาสุกมาสู่ประเทศและอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า อีกทั้ง พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในโอกาสต่าง ๆ ยังคงเป็นนำแนวทางสำคัญที่ประชาชนชาวไทยยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติเสมอมา

ต่อมา เอกอัครราชทูตฯ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีฯ จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา ๘๙ วินาที และเริ่มพิธีสงฆ์ โดยได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และคณะพระสงฆ์จากวัดพระธรรมกาย กรุงปารีส และวัดพุทธนานาชาติ กรุงปารีส ได้เจริญพระพุทธมนต์ และสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการและคู่สมรส ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ