วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และครอบครัว ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชรัฐโมนาโก และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ขอได้โปรดอภิบาลบำรุง และปกปักรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เปี่ยมด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมปวงชนชาวไทยตลอดไปชั่วกาลนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอเดชะ                              

ข้าพระพุทธเจ้า นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ