การปรับเวลาทำการของฝ่ายกงสุลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565

ตามที่เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 รัฐบาลฝรั่งเศสได้ประกาศใช้มาตรการทางสาธารณสุขที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในฝรั่งเศสที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายท้องถิ่น และลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในที่ทำการ  สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแจ้งการปรับเวลาทำการของฝ่ายกงสุลตามประกาศแนบท้ายนี้

Actualités consulaires ที่น่าสนใจอื่นๆ