การทดลองใช้งานระบบนัดหมายล่วงหน้าสำหรับงานนิติกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จะเริ่มทดลองใช้ระบบนัดหมายล่วงหน้าทางเว็บไซต์ (https://thaiembassyparis.setmore.com/) และขยายเวลาการให้บริการงานนิติกรณ์ ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดและเวลาทำการตามประกาศแนบท้ายนี้

Actualités / Articles intéressants ที่น่าสนใจอื่นๆ