ประกาศขยายเวลารับสมัครล่ามภาษาไทย – ฝรั่งเศส จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศเพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งล่ามภาษาไทย – ฝรั่งเศส ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Actualités / Articles intéressants ที่น่าสนใจอื่นๆ