ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ