ประกาศรับสมัครพนักงานท้องถิ่น แผนกตรวจลงตรา (วีซ่า)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสมีความประสงค์รับสมัครพนักงานท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงาน
ในตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ ฝ่ายกงสุล แผนกตรวจลงตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 รายละเอียดตามภาพประกาศ

Actualités / Articles intéressants ที่น่าสนใจอื่นๆ