ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการฝ่ายกงสุล แผนกตรวจลงตรา (วีซ่า)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการฝ่ายกงสุล แผนกตรวจลงตรา (วีซ่า) รายละเอียดตามไฟล์ภาพประกาศ

ข่าวกงสุล ที่น่าสนใจอื่นๆ