สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ (เจ้าหน้าที่การศึกษา)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ