เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงปารีส เข้าร่วมการประชุม High Level Economic Dialogue

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 – นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เข้าร่วมการประชุม High Level Economic Dialogue ณ กรุงเทพฯ

ในการประชุมดังกล่าว ฝ่ายไทยและฝรั่งเศสได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะการสามารถส่งเสริมนโยบายประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ของรัฐบาลไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เสนอให้ไทยและฝรั่งเศสมีเวทีหารือโดยเฉพาะสำหรับการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และไอที ร่วมกันด้วย

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ