เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะวิจัยด้านการค้ามนุษย์จากประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ แก่คณะวิจัยด้านการค้ามนุษย์จากประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และพุทธสมาคมเบอร์ลิน

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศฝรั่งเศส ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสัญชาติไทย และบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการให้ความช่วยเหลือ โดยประธานและสมาชิกชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศสได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วย

ข่าวและบทความสำคัญ ที่น่าสนใจอื่นๆ