เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 ตำแหน่ง จนถึง 8 กุมภาพันธ์ 2561

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส รับสมัครพนักงานท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงานในตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 1,583.- ยูโร โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสามารถสมัครทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (thaiconsular.paris@hotmail.com) หรือสมัครด้วยตนเอง ตามวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ

คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของผู้สมัครฯ  

  1. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดเพศ บุคลิกดี มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน และพร้อมปฏิบัติงานนอกเวลาทำการในกรณีจำเป็น
  2. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือหากอยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ต้องสามารถจัดแบ่งเวลาสำหรับการศึกษาและการทำงานได้อย่างเหมาะสม
  3. มีความรู้ภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศสอยู่ในระดับใช้งานได้คล่อง ทั้งทักษะการฟัง การเขียน การพูด การอ่าน และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  4. มีสถานภาพ ถิ่นพำนัก และหลักฐานส่วนบุคคลถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีประวัติอาชญากรรม หากไม่ถือสัญชาติฝรั่งเศส ต้องมีบัตรประจำตัวผู้พำนักในฝรั่งเศสอย่างถูกต้อง และได้รับอนุญาตให้ทำงานได้

เอกสารสำหรับใช้ในการสมัคร     

  1. ประวัติส่วนบุคคล พร้อมรูปถ่าย 2 ใบ
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา
  3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พำนักในฝรั่งเศสอย่างถูกต้อง

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป และขอให้ผู้มีสิทธิสอบทุกท่านเข้าร่วมการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 12.30 น. และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 14.30 น. – 16.30 น.

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดในการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ไฟล์ประกาศ ตามลิงค์ด้านล่าง

Announcment-Employee-Feb-18

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ ที่น่าสนใจอื่นๆ