พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ แก่นางน้ำทิพย์ เสน่หา ฟิโชต์

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ชื่อ ดิเรกคุณาภรณ์ ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แก่นางน้ำทิพย์ เสน่หา ฟิโชต์ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีดังกล่าว ประมาณ 50 คน

คุณน้ำทิพย์ฯ ได้บำเพ็ญคุณงามความดีแก่ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในฐานะคนไทยในต่างแดน โดยช่วยเหลือสถานเอกอัครราชทูต สร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศ ทั้งในการเผยแพร่ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทย และบำเพ็ญกุศลในโอกาสต่างๆ เพื่อสังคมไทย ปัจจุบัน คุณน้ำทิพย์ฯ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไทย-โพรวองซ์ และนายกสมาคม (ร่วม) ไทย-โพรวองซ์ ภารกิจสำคัญของสมาคมฯ และโรงเรียน คือ เผยแพร่ภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทยแก่ชาวฝรั่งเศสและชาวต่างชาติ ช่วยเหลือคนไทยด้านปัญหาครอบครัวและการใช้ชีวิตในต่างแดนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ข่าวกงสุล ที่น่าสนใจอื่นๆ