อุปทูตฯ เข้าร่วมงานวันสตรีสากลโดยชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันสตรีสากล นางศริกานต์ พลมณี อุปทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงานวันสตรีสากลซึ่งจัดโดยชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศส ณ อาคารคณะผู้แทนถาวรประจำยูเนสโก (rue Miolis) รวมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศสในโอกาสวันครบรอบ 18 ปีของการก่อตั้งชมรมฯ และมอบโล่รางวัลเกียรติยศของชมรมฯ ให้แก่สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561 ได้แก่ อาจารย์ผ่องพรรณ Legrand และคุณรัตนา Coville

ในโอกาสเดียวกัน นายธัชสิทธิ์ ประสิทธิรัตน์ ที่ปรึกษา และกงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวชื่นชมผลงานของชมรมสตรีไทยฯ และให้กำลังใจแก่สมาชิกทุกท่านในการทำงานสำหรับชมรมฯ

ข่าวและบทความสำคัญ ที่น่าสนใจอื่นๆ