เอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดงานธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้กล่าวเปิดงานเทศนาธรรมหัวข้อ “หนทางแห่งสันติภาพ” โดยท่านพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศส ณ ห้อง Salon des Délégations อาคารสำนักงานผู้แทนถาวรประจำยูเนสโก (rue Miolis)

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ