เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน “นิทรรศการวัฒนธรรมไทย 4 ภาค” ที่เมือง Antibes

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยนางวราภรณ์ พวงเกตุแก้ว ภริยา ได้เข้าร่วมงาน “นิทรรศการวัฒนธรรมไทย 4 ภาค” ที่เมือง Antibes ทางภาคใต้ของฝรั่งเศส ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศส เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยที่หลากหลาย โดยมีชาวไทยและฝรั่งเศสหลายร้อยคนเข้าร่วมงาน รวมทั้งนาย Eric Pauget รองนายกเทศมนตรีเมือง Antibes

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ