เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลไทยในกรุงปารีสและปริมณฑล

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลไทยในกรุงปารีสและปริมณฑล ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับไปรับราชการและปฏิบัติงานของนักเรียนทุนรัฐบาลระดับปริญญาเอกและโท

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ