โครงการส่งเสริมอาชีพอาหารไทย ประจำปี 2561 โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสจัดโครงการส่งเสริมอาชีพอาหารไทยประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2561 ที่ Atelier Cuisine AD เมือง Vincennes โดยมีนายมนชัย พัชนี อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการจัดการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นวิทยากร สอนการประกอบอาหาร 12 รายการ

(credit ภาพ คุณเทพวิไล สโรบล)

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ ที่น่าสนใจอื่นๆ