การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ กรุงปารีส

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (แบบคูหา) ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีประชาชนไทยผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งเดินทางมาลงคะแนนอย่างไม่ขาดสาย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณคนไทยที่มาใช้สิทธิเลือก และสำหรับความร่วมมือของทุกท่านซึ่งช่วยให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อย

สำหรับท่านที่เลือกตั้งทางไปรษณีย์ โปรดส่งเอกสารกลับถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 และหากท่านยังไม่ได้รับเอกสารจนถึงขณะนี้ โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ด่วน เพื่อตรวจสอบว่า เอกสารของท่านถูกไปรษณีย์ตีกลับหรือไม่ (โทร. 0156265050 หรือ thaiconsular.paris@hotmail.com)

ข่าวกงสุล ที่น่าสนใจอื่นๆ