การประชุมทีมประเทศไทยประจำกรุงปารีส ณ เมืองตูลูส

เมื่อวันที่ 4 – 5 มี.ค. 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดการประชุมทีมประเทศไทยประจำกรุงปารีส ที่เมืองตูลูส โดยมีหน่วยงานด้านการค้าการลงทุน พาณิชย์ ศุลกากร ความมั่นคง และวิทยาศาตร์เข้าร่วม เพื่อหารือข้อราชการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของทีมประเทศไทยในประเทศฝรั่งเศส ทังนี้ หน่วยงานทีมประเทศไทยยังได้พบหารือสภาหอการค้าเมืองตูลูส เพื่อหารือแนวทางการผลักดันนโยบายด้านเศรษฐกิจ และการส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ คณะยังได้พบหารือผู้บริหารและเยี่ยมชมบริษัทฝรั่งเศสที่มีการลงทุนในไทย ได้แก่ บริษัท Satys และ Airbus อีกด้วย

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ