การประชุมสัมมนา “วันสตรีสากล” ประจำปี 2562 สำหรับสตรีไทยในยุโรป

เมื่อวันที่ 8 – 9 มี.ค. 2562 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยนางสาววีรี ฐิติปุญญา ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา “วันสตรีสากล” ประจำปี 2562 สำหรับสตรีไทยในยุโรป
หัวข้อ “สตรีไทยในยุคโลกดิจิทัล” (International Women’s Day 2019 : “Thai Women in the Digital World”) ณ ห้องประชุมโรงแรม Fairmont Monte-Carlo ราชรัฐโมนาโก งานประชุมดังกล่าวจัดโดยชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศส โดยการสนับสนุนจากชมรมสตรีไทยในกว่า 15 ประเทศในยุโรป มีผู้เข้าร่วมจำนวน 130 คน สำหรับการประชุมในครั้งนี้ Prince Albert II of Monaco ได้ทรงมอบหมายให้นาง Celine Cottalorda, Delegate for the promotion and protection of women’s rights เป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมกล่าวเปิดงานด้วย

ในปีนี้ ถือเป็นการจัดการประชุมสัมมนาครั้งที่ 5 โดยก่อนหน้านี้มีการจัดการประชุมมาแล้ว 4 ครั้ง ได้แก่ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี / กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส / เมืองเซเวีย ประเทศอิตาลี และกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งในปีนี้ นอกจากจะมีการจัดเสวนา การบรรยาย และการโต้วาทีในหัวข้อที่น่าสนใจต่าง ๆ ยังมีการมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ “สตรีไทยดีเด่นในทวีปยุโรป” ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

1. นางบุญนิ่ม รอลล์ (Mrs. Boonnim ROLL) สตรีไทยดีเด่น – ประเทศเยอรมนี
สาขา : ผู้นำชุมชน ผู้ทำนุบำรุงพุทธศาสนา และพัฒนาชุมชนไทยในยุโรป

2. นางนิลุบล ฮาซ (Mrs. Nilubon HAAS) สตรีไทยดีเด่น – ประเทศเยอรมนี
สาขา : ผู้ส่งเสริมการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างแดน

3. นางลัดดาวัลย์ จอร์นเสน (Mrs. Laddawal JOHNSEN) สตรีไทยดีเด่น – ประเทศนอรเวย์
สาขา : ผู้เผยแพร่ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยในต่างแดน

4. นางรัตนาพร โชติทวีสุขศรี (Mrs. Rattaporn CHOTTHAWEESUSRI) สตรีไทยดีเด่น – ประเทศสวีเดน
สาขา : ผู้สนับสนุน ส่งเสริม ยกระดับและขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในต่างแดน

5. คุณปาริฉัตร ลิปเปิร์ตส (Mrs. Parichat LIPPERTS) สตรีไทยดี – ประเทศเนเธอร์แลนด์
สาขา : ผู้สร้างสรรค์ ขับเคลื่อน และพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการสร้างธุรกิจ

6. นางกุวัลยา รีเดอร์ (Mrs. Kuwanlaya RIEDER) สตรีไทยดีเด่น – ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
สาขา : ผู้สนับสนุนงานอาสาเพื่อชุมชนในสวิสเซอร์แลนด์

7. นางเบญจพร รัตนพันธ์ (Mrs. Benchaporn RATTANAPUN) สตรีไทยดีเด่น – ประเทศอิตาลี
สาขา : ผู้นำชุมชน ผู้สนับสนุนงานอาสาเพื่อชุมชนไทยในอิตาลี่

8. นางวิยะดา กงศรี (Mrs. Wiyada GONGSRI) สตรีไทยดีเด่น – ประเทศอิตาลี
สาขา : ผู้เผยแพร่ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยในต่างแดน

9. นางอรวิล ดิสเนิฟ (Mrs. Orawil DIXNEUF) สตรีไทยดีเด่น – ประเทศฝรั่งเศส
สาขา : ผู้สนับสนุนงานอาสาเพื่อชุมชนไทยในฝรั่งเศส

10. นางคมสิน บรัคเฮ๊าเซ่น (Mrs.Komsin BRAKHAUSEN) สตรีไทยดีเด่น – ประเทศฝรั่งเศส
สาขา : ผู้สนับสนุนเงินทุนให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาชุมชนไทยในยุโรป

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ