รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม Forum of the Southeast Asia Regional Programme ของ Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ณ สำนักงานใหญ่ OECD กรุงปารีส

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม Forum of the Southeast Asia Regional Programme ของ Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ณ สำนักงานใหญ่ OECD กรุงปารีส โดยได้กล่าวเปิดการประชุมร่วมกับนาย Kang-hyeon Yun Deputy Minister for Economic Affairs กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ (ในฐานะที่ไทยและเกาหลีใต้เป็นประธานร่วมของ Steering Group ของ Southeast Asia Regional Programme)

จากนั้น ได้ดำเนินการอภิปรายภายใต้หัวข้อความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค (Sub-regional Connectivity) มีผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่ U Set Aung Deputy Minister of Planning and Finance เมียนมา นาย Nguyen Hoai Nam Deputy Director General กระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม นาย Jason Rush Principal Operations Communications Specialist, Southeast Asia Department, Asian Development Bank นางสาว Azhar Jaimurzina Chief of Transport Connectivity and Logistics Section, Transport Division, UNESCAP และ ดร. Françoise Nicolas Senior Research Fellow and Director, Centre for Asian Studies, IFRI

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงใน High Level Panel ภายใต้หัวข้อ Connecting the Connectivities ต่อจากนาย Angel Gurrìa เลขาธิการ OECD และมีผู้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อเดียวกันอาทิ นาย Kang-hyeon Yun Deputy Minister for Economic Affairs กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ นาย Mark Field รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร นาย Kenji Yamada รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น นาย Tan Wu Meng Secretary กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ