กิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2562 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยภริยา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีมประเทศไทย ณ กรุงปารีส และตัวแทนชุมชนไทย ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ La Péniche du Cœur กรุงปารีส ซึ่งเป็นที่พักพิงของผู้ไร้ที่อยู่อาศัยในกรุงปารีส (สามารถต้อนรับผู้พักพิงได้สูงสุด 70 คน)

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เตรียมอาหารไทยและได้ร่วมรับประทานอาหารและพูดคุยกับผู้พักพิงบนเรือ และได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ทำความสะอาดและเตรียมที่นอนสำหรับผู้พักพิง พร้อมนำเสื้อผ้าไปบริจาคให้แก่ผู้พักพิงบนเรืออีกด้วย

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ